تعداد بازدید خبر: 902
1395/08/11-11:25
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه جدید دیدارهای هفته دوم وسوم مسابقات لیگ دسته اول امید را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته دوم  : شنبه 15 آبان 
توحید بوشهر – فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت 14:45 – ورزشگاه بهشتی بوشهر
پارس جنوبی جم – فولاد یزد - ساعت 14:45 – ورزشگاه اختصاصی جم
البدر بندر کنگ – ایرانجوان بوشهر- ساعت 14:45 – ورزشگاه اختصاصی بندر کنگ
گهر زاگرس درود – آلومینیوم اراک - ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی درود
خیبر خرم آباد – صبای آریائیان کرج – ساعت 14:15 – ورزشگاه - تختی خرم آباد 
برق شیراز – ملی و حفاری اهواز - ساعت 14:30 – ورزشگاه اختصاصی شیراز
پرسپولیس قائمشهر- گسترش فولاد تبریز - ساعت 14:15 – ورزشگاه وطنی قائمشهر
شهرداری مهاباد – نساجی مازندران – ساعت 14:15 – ورزشگاه آزادی مهاباد
شهرداری نوشهر – شهرداری تبریز – ساعت 14:15 – ورزشگاه هفت تیر چالوس
شهرداری اردبیل – فرابرتر فریدونکنار - ساعت 14:15 – ورزشگاه علی دایی اردبیل 
کاسپین قزوین – بعثت کرمانشاه - ساعت 14:15 – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
یکشنبه 16 آبان 
گل گهرسیرجان – برق جدید شیراز – ساعت 14:15 – ورزشگاه اختصاصی شیراز 
*هفته سوم:  شنبه 22 آبان 
فجر شهید سپاسی شیراز- گل گهر سیرجان – ساعت 14:45 –ورزشگاه دستغیب شیراز
فولاد یزد – توحید بوشهر - ساعت 14:45 – ورزشگاه پاک نژاد یزد
ایرانجولن بوشهر – پارس جنوبی جم - ساعت 14:45 – ورزشگاه بهشتی بوشهر
آلومینیوم اراک – خیبر خرم آباد - ساعت 14:15 – ورزشگاه امام خمینی درود
صبای آریائیان کرج – برق شیراز - ساعت 14:15 – ورزشگاه گارگران کلاک کرج
ملی و حفاری اهواز – کاسپین قزوین - ساعت 14:30 – ورزشگاه اختصاصی اهواز
گسترش فولاد تبریز – شهرداری مهاباد - ساعت 14:15 – ورزشگاه مرزداران تبریز
شهرداری تبریز – پرسپولیس قائمشهر - ساعت 14:15 – ورزشگاه پارک صنعت تبریز
نساجی مازندران – شهرداری اردبیل - ساعت 14:15 – ورزشگاه وطنی قائمشهر
فرابرتر فریدونکنار – شهرداری نوشهر - ساعت 14:15 – ورزشگاه آزادی فریدونکنار
بعثت کرمانشاه – گهر زاگرس درود - ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی اراک
برق جدید شیراز – البدر بنرد کنک - ساعت 12:30 – ورزشگاه دستغیب شیراز (در صورت بر طرف شدن مشکل تیم برق جدید شیراز بازی مذکور برگزار می شود)