• محمد قاضی
  محمد قاضی
  مهاجم
 • سید مهدی رحمتی
  سید مهدی رحمتی
  دروازه بان
 • فریدون زندی
  فریدون زندی
  هافبک
 • محمدعلی کریمی
  محمدعلی کریمی
  هافبک
 • محمد ابراهیمی
  محمد ابراهیمی
  هافبک
 • احمد حسن زاده
  احمد حسن زاده
  مهاجم
 • میلاد نوری
  میلاد نوری
  هافبک
 • ابوالقاسم دهنوی
  ابوالقاسم دهنوی
  مدافع
 • شهرام گودرزی
  شهرام گودرزی
  هافبک
 • محمدمهدی نظری
  محمدمهدی نظری
  مهاجم
 • میلاد غریبی
  میلاد غریبی
  مهاجم
 • مهرداد اولادی
  مهرداد اولادی
  مهاجم
 • مصطفی شجاعی
  مصطفی شجاعی
  مهاجم
 • میلاد شیخ فخرالدینی
  میلاد شیخ فخرالدینی
  مدافع
 • محمدوحید اسماعیل بیگی
  محمدوحید اسماعیل بیگی
  مدافع
 • محمد نصرتی
  محمد نصرتی
  مدافع
 • آرش افشین
  آرش افشین
  مهاجم
 • سیدجلال رافخایی
  سیدجلال رافخایی
 • محمدرضا خلعتبری
  محمدرضا خلعتبری
  مهاجم
 • هادی عقیلی
  هادی عقیلی
  مدافع
 • شهاب الدین گردان
  شهاب الدین گردان
  دروازه بان
 • مجتبی جباری
  مجتبی جباری
  هافبک
 • غلامرضا رضایی
  غلامرضا رضایی
  مهاجم
 • امیرحسین فشنگچی
  امیرحسین فشنگچی