• حامد قربانپور
  حامد قربانپور
  دروازبان
 • امیر حسین اکبری
  امیر حسین اکبری
  مدافع
 • مصطفی کیانی
  مصطفی کیانی
  مدافع
 • بازیکن تیم مقابل
  بازیکن تیم مقابل
 • محمد محمدی نیک
  محمد محمدی نیک
 • مسعود غلامی
  مسعود غلامی
 • حمید بهزادپور
  حمید بهزادپور
 • فاروق درا
  فاروق درا
 • محمد حاجی پور
  محمد حاجی پور
  دروازبان
 • محمد علی صادقی
  محمد علی صادقی
 • علی علی گلی
  علی علی گلی
 • شهریار مژده
  شهریار مژده
 • فاروق پسندیده
  فاروق پسندیده
 • سید علی ناظم
  سید علی ناظم
 • مهران مرشدی زاده
  مهران مرشدی زاده
  هافبک
 • مهدی حسنی
  مهدی حسنی
  هافبک
 • فرید بلوک باشی
  فرید بلوک باشی
  هافبک
 • محمدعلی مختاری
  محمدعلی مختاری
  مدافع
 • پیمان حسینی
  پیمان حسینی
  دروازه بان
 • علی نادری
  علی نادری
  مدافع
 • محمد احمدزاده
  محمد احمدزاده
  مهاجم
 • مسلم مسیگر
  مسلم مسیگر
  مهاجم
 • علی حامدی
  علی حامدی
 • وحید محمدزاده
  وحید محمدزاده

12 12