کاوه رضایی
کاوه رضایی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتبال سیرالئون 1396/12/26 گل ˝35

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت