نغمه مرادی
نغمه مرادی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال بانوان مالزی 1392/09/23 گل ˝5

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت