بهروز جعفری
بهروز جعفری
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝30
2 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝18
3 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝29

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت