یاسین سلمانی
یاسین سلمانی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی نونهالان تاجیکستان 1395/03/06 گل ˝19

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت