مسعود شجاعی

تاريخ تولد : 19 خرداد 1363
اسم کامل: مسعود شجاعی
تاریخ تولد: 9 جون 1984
محل تولد: شیراز
بازی ملی: 72
گل: 8
تیم فعلی: آ ا ک آتن یونان
قد: 1/85 سانتی متر