پیمان حسینی

تاريخ تولد : 27 بهمن 1362
از سوابق ورزشی وی می توان به حضور در جام جهانی 2011 اشاره کرد.