علیرضا بیرانوند

تاريخ تولد : 31 شهریور 1371
اسم کامل: علیرضا بیرانوند
تاریخ تولد: 22 سپتامبر 1992
محل تولد: ایران
تیم فعلی: پرسپولیس و تیم ملی