سیدمجید حسینی

تاريخ تولد : 31 خرداد 1375
اسم کامل: سید مجید حسینی
تاریخ تولد: 20 جون 1996
محل تولد: کرج
بازی ملی: صفر
گل: صفر
تیم فعلی: استقلال
قد: 1/83 سانتی متر