محمدعلی مختاری

تاريخ تولد : 13 تیر 1369
وی سابقه یکساله حضور در  تیم ملی فوتبال ساحلی را دارد و در جام جهانی فوتبال ساحلی حضور داشته است.