مهران عالیقدر
مهران عالیقدر
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/01/31 گل ˝34
2 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1394/11/28 گل ˝29
3 تیم ملی فوتسال قزاقستان 1395/05/30 گل ˝12
4 تیم ملی فوتسال ژاپن 1395/06/02 گل ˝29
5 تیم ملی فوتسال تایلند 1395/05/31 گل ˝40
6 تیم ملی فوتسال کرواسی 1396/01/14 گل ˝39
7 تیم ملی فوتسال کرواسی 1396/01/15 گل ˝10
8 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝20
9 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝29
10 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝30
11 تیم ملی فوتسال بلاروس 1396/10/24 گل ˝10
12 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/11/03 گل ˝8
13 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝2

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت