مرتضی پورعلی گنجی
مرتضی پورعلی گنجی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتبال عراق 1393/11/03 گل ˝112
2 تیم ملی فوتبال عراق 1393/11/03 پنالتی گل ˝120
3 تیم ملی فوتبال ترکمنستان 1394/08/21 گل ˝6

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتبال هند 1394/06/17 کارت زرد ˝89