محمد رضا سنگ سفیدی
محمد رضا سنگ سفیدی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال ژاپن 1395/06/02 گل ˝18
2 تیم ملی فوتسال تایلند 1395/05/31 گل ˝19
3 تیم ملی فوتسال برزیل 1395/07/01 پنالتی گل ˝40
4 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/09/15 گل ˝37
5 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/07/01 گل ˝5

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتسال پرتغال 1395/07/10 کارت قرمز ˝26
2 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/07/01 کارت قرمز ˝12