قدرت بهادری
قدرت بهادری
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال استرالیا 1391/03/07 گل ˝16
2 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/19 گل ˝20
3 تیم ملی فوتسال هلند 1392/03/24 گل ˝25
4 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝23
5 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝40
6 تیم ملی فوتسال عراق 1392/04/10 گل ˝34
7 تیم ملی فوتسال چین 1392/04/12 گل ˝15
8 تیم ملی فوتسال تایلند 1392/04/13 گل ˝34
9 تیم ملی فوتسال برزیل 1392/08/03 گل ˝38
10 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/08/04 گل ˝39
11 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1392/08/05 گل ˝4
12 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1392/08/05 گل ˝27
13 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1392/08/05 گل ˝37
14 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1392/08/05 گل ˝5
15 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/09/11 گل ˝7
16 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/09/12 گل ˝24
17 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/04/31 گل ˝22
18 تیم ملی فوتسال میانمار 1393/05/02 گل ˝7
19 تیم ملی فوتسال میانمار 1393/05/02 گل ˝16
20 تیم ملی فوتسال میانمار 1393/05/02 گل ˝36
21 تیم ملی فوتسال چین 1393/05/01 گل ˝40
22 تیم ملی فوتسال کرواسی 1393/10/16 گل ˝22
23 تیم ملی فوتسال کرواسی 1393/10/16 گل ˝28
24 تیم ملی فوتسال ایتالیا 1394/07/29 گل ˝30
25 تیم ملی فوتسال آنگولا 1394/08/15 گل ˝6
26 تیم ملی فوتسال برزیل 1394/08/17 گل ˝10
27 تیم ملی فوتسال اردن 1394/11/21 گل ˝31
28 تیم ملی فوتسال چین 1394/11/23 گل ˝32
29 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1394/11/28 گل ˝26
30 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1394/12/02 گل ˝9

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتسال استرالیا 1391/03/12 کارت زرد ˝34
2 تیم ملی فوتسال اندونزی 1393/02/10 کارت زرد ˝22