علی غلامزاده
علی غلامزاده
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی نوجوانان کره شمالی 1395/07/08 پنالتی گل ˝90

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت