علی اصغر حسن زاده
علی اصغر حسن زاده
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1391/01/29 گل ˝39
2 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝3
3 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝5
4 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝18
5 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝23
6 تیم ملی فوتسال عراق 1391/02/12 گل ˝21
7 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝12
8 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝13
9 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝34
10 تیم ملی فوتسال قطر 1391/03/06 گل ˝29
11 تیم ملی فوتسال استرالیا 1391/03/07 گل ˝14
12 تیم ملی فوتسال استرالیا 1391/03/07 گل ˝33
13 تیم ملی فوتسال ازبكستان 1391/03/09 گل ˝19
14 تیم ملی فوتسال مراکش 1391/08/15 پنالتی گل ˝19
15 تیم ملی فوتسال روسیه 1391/12/19 گل ˝19
16 تیم ملی فوتسال چین 1392/03/25 گل ˝16
17 تیم ملی فوتسال هلند 1392/03/24 گل ˝20
18 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/03/23 گل ˝25
19 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝19
20 تیم ملی فوتسال عراق 1392/04/10 گل ˝10
21 تیم ملی فوتسال عراق 1392/04/10 گل ˝12
22 تیم ملی فوتسال چین 1392/04/12 گل ˝20
23 تیم ملی فوتسال چین 1392/04/12 گل ˝28
24 تیم ملی فوتسال چین 1392/04/12 گل ˝30
25 تیم ملی فوتسال ژاپن 1392/04/15 گل ˝37
26 تیم ملی فوتسال برزیل 1392/08/03 گل ˝29
27 تیم ملی فوتسال اندونزی 1393/02/10 گل ˝18
28 تیم ملی فوتسال چین 1393/02/12 گل ˝1
29 تیم ملی فوتسال چین 1393/02/12 گل ˝2
30 تیم ملی فوتسال چین 1393/02/12 گل ˝25
31 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝25
32 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝26
33 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝28
34 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/02/18 گل ˝5
35 تیم ملی فوتسال کاستاریکا 1393/08/24 گل ˝39
36 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/21 گل ˝25
37 تیم ملی فوتسال کلمبیا 1393/08/24 گل ˝10
38 تیم ملی فوتسال کلمبیا 1393/08/24 گل ˝12
39 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝7
40 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝9
41 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝12
42 تیم ملی فوتسال روسیه 1394/07/18 گل ˝30
43 تیم ملی فوتسال کلمبیا 1394/08/14 گل ˝25
44 تیم ملی فوتسال آنگولا 1394/08/15 گل ˝13
45 تیم ملی فوتسال آنگولا 1394/08/15 گل ˝39
46 تیم ملی فوتسال اروگوئه 1394/08/15 گل ˝17
47 تیم ملی فوتسال اروگوئه 1394/08/15 گل ˝38
48 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1394/08/16 گل ˝38
49 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝10
50 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝12
51 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝19
52 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝30
53 تیم ملی فوتسال مکزیک 1394/09/28 گل ˝10
54 تیم ملی فوتسال اردن 1394/11/21 گل ˝2
55 تیم ملی فوتسال اردن 1394/11/21 گل ˝27
56 تیم ملی فوتسال چین 1394/11/23 گل ˝6
57 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝5
58 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝40
59 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1394/11/28 گل ˝26
60 تیم ملی فوتسال اسپانیا 1395/06/23 پنالتی گل ˝28
61 تیم ملی فوتسال مراکش 1395/06/26 گل ˝16
62 تیم ملی فوتسال مراکش 1395/06/26 گل ˝24
63 تیم ملی فوتسال برزیل 1395/07/01 گل ˝36
64 تیم ملی فوتسال برزیل 1395/07/01 پنالتی گل ˝40
65 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/07/07 گل ˝30
66 تیم ملی فوتسال پرتغال 1395/07/10 پنالتی گل ˝40
67 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/09/15 گل ˝20
68 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝33
69 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝27
70 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/07/01 گل ˝18
71 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/07/04 گل ˝22
72 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/07/04 گل ˝29
73 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/23 گل ˝15
74 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/23 گل ˝20
75 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/23 گل ˝26
76 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝30
77 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/09/12 گل ˝3
78 تیم ملی فوتسال بلاروس 1396/10/24 گل ˝12
79 تیم ملی فوتسال بلاروس 1396/10/25 گل ˝25
80 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝10
81 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝7
82 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝9
83 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝3
84 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝11
85 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝29
86 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/11/20 گل ˝4
87 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/11/20 گل ˝31
88 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/11/19 گل ˝5
89 تیم ملی فوتسال ژاپن 1396/11/22 گل ˝17
90 تیم ملی فوتسال ژاپن 1396/11/22 گل ˝10

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1391/01/27 کارت زرد ˝35
2 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 کارت زرد ˝30
3 تیم ملی فوتسال اسپانیا 1391/08/12 کارت زرد ˝17