علیرضا جهانبخش
علیرضا جهانبخش
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتبال تایلند 1392/08/24 گل ˝94
2 تیم ملی فوتبال استوریل پرتغال 1393/07/18 گل ˝55
3 تیم ملی فوتبال عراق 1393/11/03 پنالتی گل ˝120
4 تیم ملی فوتبال هند 1395/01/05 گل ˝77
5 تیم ملی فوتبال قطر 1395/06/11 گل ˝100
6 تیم ملی فوتبال ونزوئلا 1396/08/22 گل ˝57

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتبال تونس 1397/01/04 کارت زرد ˝84