امیر حسین اسماعیل زاده
امیر حسین اسماعیل زاده
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی نوجوانان دانمارک 1393/10/23 گل ˝50
2 تیم ملی نوجوانان لتونی 1394/10/30 گل ˝45
3 تیم ملی نوجوانان کره شمالی 1395/07/08 پنالتی گل ˝90
4 تیم ملی نوجوانان عراق 1395/07/11 پنالتی گل ˝90
5 تیم ملی نوجوانان فرانسه 1396/07/07 گل ˝19

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی نوجوانان کره شمالی 1395/07/08 کارت زرد ˝26