امیر جعفری
امیر جعفری
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی نونهالان قرقیزستان 1395/03/07 گل ˝16
2 تیم ملی نونهالان افغانستان 1395/03/10 گل ˝49
3 تیم ملی نونهالان افغانستان 1395/03/10 گل ˝70

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت