افشین کاظمی
افشین کاظمی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال مراکش 1391/08/15 گل ˝32
2 تیم ملی فوتسال پاناما 1391/08/18 گل ˝13
3 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝18
4 تیم ملی فوتسال چین 1394/09/29 گل ˝10
5 تیم ملی فوتسال برزیل 1395/07/01 گل ˝31
6 تیم ملی فوتسال پرتغال 1395/07/10 گل ˝26
7 تیم ملی فوتسال پرتغال 1395/07/10 پنالتی گل ˝40

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت