• محمد ناظم الشریعه
  محمد ناظم الشریعه
  سرمربی
 • محمد هاشم زاده
  محمد هاشم زاده
  مربی
 • امین فراشی
  امین فراشی
  مربی دروازه بانان
 • میثم شیرزاد
  میثم شیرزاد
  فیزیوتراپ