حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی فوتبال 1 - 1 پرتغال 1397/04/04 رخدادها
2 تیم ملی فوتبال 0 - 1 اسپانیا 1397/03/30 رخدادها
3 تیم ملی فوتبال 1 - 0 مراکش 1397/03/25 رخدادها
4 تیم ملی فوتبال 1 - 0 ازبکستان 1397/02/29 رخدادها
5 تیم ملی فوتبال 2 - 1 الجزایر 1397/01/07 رخدادها
6 تیم ملی فوتبال 0 - 1 تونس 1397/01/04 رخدادها
7 تیم ملی فوتبال 4 - 0 سیرالئون 1396/12/26 رخدادها
8 تیم ملی فوتبال 1 - 0 ونزوئلا 1396/08/22 رخدادها
9 تیم ملی فوتبال 2 - 1 پاناما 1396/08/18 رخدادها
10 تیم ملی فوتبال 1 - 1 روسیه 1396/07/18 رخدادها
11 تیم ملی فوتبال 2 - 0 توگو 1396/07/13 رخدادها
12 تیم ملی فوتبال 2 - 2 سوریه 1396/06/14 رخدادها
13 تیم ملی فوتبال 0 - 0 کره جنوبی 1396/06/09 رخدادها
14 تیم ملی فوتبال 2 - 0 ازبکستان 1396/03/22 رخدادها
15 تیم ملی فوتبال 1 - 0 چین 1396/01/08 رخدادها
16 تیم ملی فوتبال 1 - 0 قطر 1396/01/03 رخدادها
17 تیم ملی فوتبال 0 - 0 سوریه 1395/08/25 رخدادها
18 تیم ملی فوتبال 8 - 1 پاپوآ گینه نو 1395/08/20 رخدادها
19 تیم ملی فوتبال 1 - 0 کره جنوبی 1395/07/20 رخدادها
20 تیم ملی فوتبال 1 - 0 ازبکستان 1395/07/15 رخدادها
21 تیم ملی فوتبال 0 - 0 چین 1395/06/16 رخدادها
22 تیم ملی فوتبال 2 - 0 قطر 1395/06/11 رخدادها
23 تیم ملی فوتبال 6 - 0 قرقیزستان 1395/03/18 رخدادها
24 تیم ملی فوتبال 3 - 1 مقدونیه 1395/03/13 رخدادها
25 تیم ملی فوتبال 2 - 0 عمان 1395/01/10 رخدادها
26 تیم ملی فوتبال 4 - 0 هند 1395/01/05 رخدادها
27 تیم ملی فوتبال 6 - 0 گوام 1394/08/26 رخدادها
28 تیم ملی فوتبال 3 - 1 ترکمنستان 1394/08/21 رخدادها
29 تیم ملی فوتبال 1 - 1 ژاپن 1394/07/21 رخدادها
30 تیم ملی فوتبال 1 - 1 عمان 1394/07/16 رخدادها
31 تیم ملی فوتبال 3 - 0 هند 1394/06/17 رخدادها
32 تیم ملی فوتبال 6 - 0 گوام 1394/06/12 رخدادها
33 تیم ملی فوتبال 1 - 1 ترکمنستان 1394/03/26 رخدادها
34 تیم ملی فوتبال 1 - 0 ازبکستان 1394/03/21 رخدادها
35 تیم ملی فوتبال 1 - 3 سوئد 1394/01/11 رخدادها
36 تیم ملی فوتبال 2 - 0 شیلی 1394/01/06 رخدادها
37 تیم ملی فوتبال 9 - 10 عراق 1393/11/03 رخدادها
38 تیم ملی فوتبال 1 - 0 امارات 1393/10/29 رخدادها
39 تیم ملی فوتبال 1 - 0 قطر 1393/10/25 رخدادها
40 تیم ملی فوتبال 2 - 0 بحرین 1393/10/21 رخدادها
41 تیم ملی فوتبال 1 - 0 عراق 1393/10/14 رخدادها
42 تیم ملی فوتبال 1 - 0 کره جنوبی 1393/08/27 رخدادها
43 تیم ملی فوتبال 1 - 0 بنفیکا پرتغال 1393/07/22 رخدادها
44 تیم ملی فوتبال 2 - 0 استوریل پرتغال 1393/07/18 رخدادها
45 تیم ملی فوتبال 1 - 3 بوسنی 1393/04/04 رخدادها
46 تیم ملی فوتبال 0 - 1 آرژانتین 1393/03/31 رخدادها
47 تیم ملی فوتبال 0 - 0 نیجریه 1393/03/26 رخدادها
48 تیم ملی فوتبال 2 - 0 ترینیدادو توباگو 1393/03/18 رخدادها
49 تیم ملی فوتبال 1 - 1 آنگولا 1393/03/09 رخدادها
50 تیم ملی فوتبال 0 - 0 مونته نگرو 1393/03/05 رخدادها
51 تیم ملی فوتبال 0 - 0 بلاروس 1393/02/28 رخدادها
52 تیم ملی فوتبال 1 - 2 گینه 1392/12/14 رخدادها
53 تیم ملی فوتبال 3 - 2 کویت 1392/12/12 رخدادها
54 تیم ملی فوتبال 4 - 1 لبنان 1392/08/28 رخدادها
55 تیم ملی فوتبال 3 - 0 تایلند 1392/08/24 رخدادها
56 تیم ملی فوتبال 2 - 1 تایلند 1392/07/23 رخدادها
57 تیم ملی فوتبال 1 - 0 کره جنوبی 1392/03/28 رخدادها
58 تیم ملی فوتبال 4 - 0 لبنان 1392/03/21 رخدادها
59 تیم ملی فوتبال 1 - 0 قطر 1392/03/14 رخدادها
60 تیم ملی فوتبال 1 - 3 عمان 1392/03/01 رخدادها
61 تیم ملی فوتبال 1 - 1 کویت 1392/01/06 رخدادها
62 تیم ملی فوتبال 5 - 0 لبنان 1391/11/18 رخدادها
63 تیم ملی فوتبال 2 - 1 یمن 1391/09/25 رخدادها
64 تیم ملی فوتبال 0 - 0 بحرین 1391/09/22 رخدادها
65 تیم ملی فوتبال 0 - 0 عربستان 1391/09/19 رخدادها
66 تیم ملی فوتبال 0 - 1 ازبکستان 1391/08/24 رخدادها
67 تیم ملی فوتبال 6 - 1 تاجیکستان 1391/08/16 رخدادها
68 تیم ملی فوتبال 1 - 0 کره جنوبی 1391/07/25 رخدادها
69 تیم ملی فوتبال 0 - 1 لبنان 1391/06/21 رخدادها
70 تیم ملی فوتبال 0 - 0 اردن 1391/06/15 رخدادها
71 تیم ملی فوتبال 2 - 2 تونس 1391/05/25 رخدادها
72 تیم ملی فوتبال 0 - 0 قطر 1391/03/23 رخدادها
73 تیم ملی فوتبال 1 - 0 ازبکستان 1391/03/14 رخدادها
74 تیم ملی فوتبال 0 - 1 آلبانی 1391/03/07 رخدادها
75 تیم ملی فوتبال 3 - 0 موزامبیک 1391/02/13 رخدادها
76 تیم ملی فوتبال 2 - 2 قطر 1390/12/10 رخدادها
77 تیم ملی فوتبال 2 - 2 اردن 1390/12/04 رخدادها
78 تیم ملی فوتبال 4 - 1 اندونزی 1390/08/24 رخدادها
79 تیم ملی فوتبال 1 - 1 بحرین 1390/08/20 رخدادها
80 تیم ملی فوتبال 6 - 0 بحرین 1390/07/19 رخدادها
81 تیم ملی فوتبال 7 - 0 فلسطین 1390/07/13 رخدادها
82 تیم ملی فوتبال 1 - 1 قطر 1390/06/15 رخدادها
83 تیم ملی فوتبال 3 - 0 اندونزی 1390/06/11 رخدادها
84 تیم ملی فوتبال 1 - 0 مالدیو 1390/05/06 رخدادها
85 تیم ملی فوتبال 4 - 0 مالدیو 1390/05/01 رخدادها
86 تیم ملی فوتبال 1 - 0 ماداگاسکار 1390/04/26 رخدادها
87 تیم ملی فوتبال 1 - 0 روسيه 1389/11/20 رخدادها
88 تیم ملی فوتبال 0 - 1 كره جنوبي 1389/11/02 رخدادها
89 تیم ملی فوتبال 3 - 0 امارات 1389/10/29 رخدادها
90 تیم ملی فوتبال 1 - 0 كره شمالي 1389/10/25 رخدادها
91 تیم ملی فوتبال 2 - 1 عراق 1389/10/21 رخدادها
92 تیم ملی فوتبال 1 - 0 آنگولا 1389/10/12 رخدادها
93 تیم ملی فوتبال 0 - 0 قطر 1389/10/07 رخدادها
94 تیم ملی فوتبال 0 - 3 برزيل 1389/07/15 رخدادها
95 تیم ملی فوتبال 1 - 2 كويت 1389/07/11 رخدادها
96 تیم ملی فوتبال 2 - 1 عراق 1389/07/09 رخدادها
97 تیم ملی فوتبال 2 - 2 عمان 1389/07/06 رخدادها
98 تیم ملی فوتبال 3 - 0 بحرين 1389/07/02 رخدادها
99 تیم ملی فوتبال 1 - 0 كره جنوبي 1389/06/16 رخدادها
100 تیم ملی فوتبال 2 - 0 چين 1389/06/12 رخدادها
101 تیم ملی فوتبال 3 - 1 ارمنستان 1389/04/20 رخدادها
102 تیم ملی فوتبال 1 - 0 تايلند 1388/12/12 رخدادها
103 تیم ملی فوتبال 3 - 1 سنگاپور 1388/10/16 رخدادها
104 تیم ملی فوتبال 1 - 0 كره شمالي 1388/10/12 رخدادها
105 تیم ملی فوتبال 1 - 2 مالي 1388/10/09 رخدادها
106 تیم ملی فوتبال 2 - 3 قطر 1388/10/07 رخدادها
107 تیم ملی فوتبال 0 - 1 اردن 1388/09/01 رخدادها
108 تیم ملی فوتبال 1 - 1 مقدونيه 1388/08/27 رخدادها
109 تیم ملی فوتبال 1 - 0 اردن 1388/08/23 رخدادها
110 تیم ملی فوتبال 1 - 0 ايسلند 1388/08/19 رخدادها
111 تیم ملی فوتبال 0 - 0 ازبكستان 1388/06/14 رخدادها
112 تیم ملی فوتبال 2 - 4 بحرين 1388/06/09 رخدادها
113 تیم ملی فوتبال 3 - 2 بوسني هرزگوين 1388/05/21 رخدادها
114 تیم ملی فوتبال 1 - 1 كره جنوبي 1388/03/27 رخدادها
115 تیم ملی فوتبال 1 - 0 امارات 1388/03/20 رخدادها
116 تیم ملی فوتبال 0 - 0 كره شمالي 1388/03/16 رخدادها
117 تیم ملی فوتبال 0 - 1 چين 1388/03/11 رخدادها
118 تیم ملی فوتبال 5 - 0 اندونزي 1388/03/05 رخدادها
119 تیم ملی فوتبال 1 - 1 سنگال 1388/01/12 رخدادها
120 تیم ملی فوتبال 1 - 2 عربستان 1388/01/08 رخدادها
121 تیم ملی فوتبال 1 - 0 كنيا 1387/12/24 رخدادها
122 تیم ملی فوتبال 1 - 1 كره جنوبي 1387/11/23 رخدادها
123 تیم ملی فوتبال 0 - 0 تايلند 1387/11/09 رخدادها
124 تیم ملی فوتبال 6 - 0 سنگاپور 1387/10/25 رخدادها
125 تیم ملی فوتبال 3 - 1 چين 1387/10/20 رخدادها
126 تیم ملی فوتبال 2 - 0 چين 1387/09/29 رخدادها
127 تیم ملی فوتبال 0 - 1 اكوادور 1387/09/27 رخدادها
128 تیم ملی فوتبال 1 - 1 امارات 1387/08/29 رخدادها
129 تیم ملی فوتبال 1 - 0 قطر 1387/08/19 رخدادها
130 تیم ملی فوتبال 2 - 1 كره شمالي 1387/07/24 رخدادها
131 تیم ملی فوتبال 1 - 1 عربستان 1387/06/16 رخدادها
132 تیم ملی فوتبال 1 - 0 آذربايجان 1387/06/06 رخدادها
133 تیم ملی فوتبال 2 - 1 اردن 1387/05/25 رخدادها
134 تیم ملی فوتبال 2 - 0 سوريه 1387/05/23 رخدادها
135 تیم ملی فوتبال 6 - 1 قطر 1387/05/21 رخدادها
136 تیم ملی فوتبال 3 - 0 فلسطين 1387/05/17 رخدادها
137 تیم ملی فوتبال 2 - 0 كويت 1387/04/02 رخدادها
138 تیم ملی فوتبال 2 - 0 سوريه 1387/03/25 رخدادها
139 تیم ملی فوتبال 1 - 0 امارات 1387/03/18 رخدادها
140 تیم ملی فوتبال 0 - 0 امارات 1387/03/13 رخدادها
141 تیم ملی فوتبال 3 - 2 زامبيا 1387/03/05 رخدادها
142 تیم ملی فوتبال 2 - 2 كويت 1387/01/06 رخدادها
143 تیم ملی فوتبال 0 - 1 بحرين 1387/01/02 رخدادها
144 تیم ملی فوتبال 0 - 0 سوريه 1386/11/17 رخدادها