• ایران 0 - 2 عمان رخدادها 1396/05/01
  • ایران 2 - 1 قرقیزستان رخدادها 1396/04/28
  • ایران 0 - 3 ژاپن رخدادها 1394/11/02
  • ایران 3 - 2 چین رخدادها 1394/10/28
  • ایران 1 - 2 قطر رخدادها 1394/10/25
  • ایران 2 - 0 سوریه رخدادها 1394/10/22
  • ایران 1 - 1 استرالیا رخدادها 1394/08/25
  • ایران 2 - 0 سوریه رخدادها 1394/07/22

مرحله مقدماتی قهرمانی 23 سال آسیا2018 چین گروه A

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
عمان 6 2 0 0 7 1
ایران 3 1 0 1 2 3
قرقیزستان 0 0 0 2 2 7