حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی زیر 22 سال 0 - 2 عمان 1396/05/01 رخدادها
2 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 1 قرقیزستان 1396/04/28 رخدادها
3 تیم ملی زیر 22 سال 0 - 3 ژاپن 1394/11/02 رخدادها
4 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 2 چین 1394/10/28 رخدادها
5 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 2 قطر 1394/10/25 رخدادها
6 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 0 سوریه 1394/10/22 رخدادها
7 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 1 استرالیا 1394/08/25 رخدادها
8 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 0 سوریه 1394/07/22 رخدادها
9 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 1 یمن 1394/07/18 رخدادها
10 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 2 عربستان 1394/07/12 رخدادها
11 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 0 بحرین 1394/07/10 رخدادها
12 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 2 عربستان 1394/01/11 رخدادها
13 تیم ملی زیر 22 سال 6 - 0 افغانستان 1394/01/09 رخدادها
14 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 0 فلسطین 1394/01/07 رخدادها
15 تیم ملی زیر 22 سال 5 - 0 نپال 1394/01/03 رخدادها
16 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 0 کویت 1393/12/21 رخدادها
17 تیم ملی زیر 22 سال 13 - 12 اوکراین 1393/11/06 رخدادها
18 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 1 میانمار 1393/11/05 رخدادها
19 تیم ملی زیر 22 سال 4 - 1 تاراز قزاقستان 1393/11/05 رخدادها
20 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 1 آلبانی 1393/10/30 رخدادها
21 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 1 کویت 1392/10/26 رخدادها
22 تیم ملی زیر 22 سال 0 - 1 استرالیا 1392/10/24 رخدادها
23 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 3 ژاپن 1392/10/22 رخدادها
24 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 2 کره جنوبی 1392/10/08 رخدادها
25 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 0 عمان 1392/07/21 رخدادها
26 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 0 عمان 1392/07/18 رخدادها
27 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 2 ترکیه 1392/01/05 رخدادها
28 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 1 قطر 1392/01/03 رخدادها
29 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 0 مراکش 1392/01/01 رخدادها
30 تیم ملی زیر 22 سال 0 - 1 سوریه 1391/06/17 رخدادها
31 تیم ملی زیر 22 سال 3 - 1 سوریه 1391/06/14 رخدادها
32 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 1 بحرين 1391/04/13 رخدادها
33 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 0 تاجيكستان 1391/04/11 رخدادها
34 تیم ملی زیر 22 سال 7 - 0 مالديو 1391/04/08 رخدادها
35 تیم ملی زیر 22 سال 2 - 1 قطر 1391/04/05 رخدادها
36 تیم ملی زیر 22 سال 1 - 0 كويت 1391/04/03 رخدادها
37 تیم ملی زیر 22 سال 6 - 2 ایتالیا 1391/03/24 رخدادها