• ایران 0 - 0 قطر رخدادها 1393/08/27
  • ایران 4 - 1 الاهلی قطر رخدادها 1393/08/23
  • ایران 1 - 1 قرقیزستان رخدادها 1393/06/27
  • ایران 1 - 4 ویتنام رخدادها 1393/06/24
  • ایران 1 - 1 اردن رخدادها 1393/05/02
  • ایران 2 - 2 اردن رخدادها 1393/04/31
  • ایران 0 - 0 چین رخدادها 1393/01/17

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده