حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی امید 0 - 0 قطر 1393/08/27 رخدادها
2 تیم ملی امید 4 - 1 الاهلی قطر 1393/08/23 رخدادها
3 تیم ملی امید 1 - 1 قرقیزستان 1393/06/27 رخدادها
4 تیم ملی امید 1 - 4 ویتنام 1393/06/24 رخدادها
5 تیم ملی امید 1 - 1 اردن 1393/05/02 رخدادها
6 تیم ملی امید 2 - 2 اردن 1393/04/31 رخدادها
7 تیم ملی امید 0 - 0 چین 1393/01/17 رخدادها