• ایران 6 - 1 اوکراین رخدادها 1396/12/09
  • ایران 5 - 1 اوکراین رخدادها 1396/12/08
  • ایران 2 - 0 عراق رخدادها 1396/03/05
  • ایران 7 - 5 تایلند رخدادها 1396/03/03
  • ایران 6 - 2 لبنان رخدادها 1396/03/01
  • ایران 10 - 0 قرقیزستان رخدادها 1396/02/30
  • ایران 6 - 1 چین رخدادها 1396/02/29
  • ایران 5 - 1 امارات رخدادها 1396/02/28

رقابتهای فوتسال زیر۲۰ سال آسیا- تایلند گروه D

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 17 2
امارات 6 2 0 2 11 14
مغولستان 4 1 1 1 7 11
قرقیزستان 2 0 1 2 8 9
چین 1 0 1 2 11 14