حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی امید فوتسال 6 - 1 اوکراین 1396/12/09 رخدادها
2 تیم ملی امید فوتسال 5 - 1 اوکراین 1396/12/08 رخدادها
3 تیم ملی امید فوتسال 2 - 0 عراق 1396/03/05 رخدادها
4 تیم ملی امید فوتسال 7 - 5 تایلند 1396/03/03 رخدادها
5 تیم ملی امید فوتسال 6 - 2 لبنان 1396/03/01 رخدادها
6 تیم ملی امید فوتسال 10 - 0 قرقیزستان 1396/02/30 رخدادها
7 تیم ملی امید فوتسال 6 - 1 چین 1396/02/29 رخدادها
8 تیم ملی امید فوتسال 5 - 1 امارات 1396/02/28 رخدادها
9 تیم ملی امید فوتسال 6 - 0 مغولستان 1396/02/27 رخدادها
10 تیم ملی امید فوتسال 5 - 3 فرانسه 1396/01/17 رخدادها
11 تیم ملی امید فوتسال 6 - 2 فرانسه 1396/01/16 رخدادها
12 تیم ملی امید فوتسال 1 - 1 عراق 1395/12/19 رخدادها
13 تیم ملی امید فوتسال 3 - 3 عراق 1395/12/18 رخدادها
14 تیم ملی امید فوتسال 2 - 1 اوکراین 1395/11/11 رخدادها
15 تیم ملی امید فوتسال 2 - 2 اوکراین 1395/11/11 رخدادها
16 تیم ملی امید فوتسال 4 - 5 روسیه 1395/09/16 رخدادها
17 تیم ملی امید فوتسال 4 - 2 روسیه 1395/09/15 رخدادها
18 تیم ملی امید فوتسال 4 - 3 روسیه 1394/07/18 رخدادها
19 تیم ملی امید فوتسال 1 - 1 روسیه 1393/09/11 رخدادها
20 تیم ملی امید فوتسال 6 - 3 روسیه 1393/09/10 رخدادها
21 تیم ملی امید فوتسال 6 - 1 چین 1393/05/02 رخدادها
22 تیم ملی امید فوتسال 8 - 3 ویتنام 1393/04/31 رخدادها
23 تیم ملی امید فوتسال 5 - 1 روسیه 1392/09/12 رخدادها
24 تیم ملی امید فوتسال 3 - 2 روسیه 1392/09/11 رخدادها
25 تیم ملی امید فوتسال 8 - 3 عراق 1392/09/07 رخدادها
26 تیم ملی امید فوتسال 2 - 4 روسیه 1391/12/20 رخدادها
27 تیم ملی امید فوتسال 2 - 3 روسیه 1391/12/19 رخدادها
28 تیم ملی امید فوتسال 3 - 4 روسیه 1391/09/26 رخدادها
29 تیم ملی امید فوتسال 0 - 1 اسلواکی 1391/09/25 رخدادها
30 تیم ملی امید فوتسال 2 - 1 اوکراین 1391/09/24 رخدادها
31 تیم ملی امید فوتسال 7 - 2 جمهوری چک 1391/09/23 رخدادها
32 تیم ملی امید فوتسال 6 - 5 پرتغال 1391/09/22 رخدادها
33 تیم ملی امید فوتسال 6 - 1 اوکراین 1300/12/09 رخدادها