حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی جوانان 4 - 0 فلطسین 1396/08/17 رخدادها
2 تیم ملی جوانان 0 - 0 اردن 1396/08/15 رخدادها
3 تیم ملی جوانان 1 - 1 سوریه 1396/08/13 رخدادها
4 تیم ملی جوانان 1 - 1 عمان 1396/06/19 رخدادها
5 تیم ملی جوانان 1 - 2 پرتغال 1396/03/06 رخدادها
6 تیم ملی جوانان 2 - 4 زامبیا 1396/03/03 رخدادها
7 تیم ملی جوانان 1 - 0 کاستاریکا 1396/02/31 رخدادها
8 تیم ملی جوانان 0 - 0 سنگال 1396/02/20 رخدادها
9 تیم ملی جوانان 1 - 1 سنگال 1396/02/17 رخدادها
10 تیم ملی جوانان 1 - 4 انگلستان 1395/08/22 رخدادها
11 تیم ملی جوانان 1 - 0 نیجریه 1395/08/20 رخدادها
12 تیم ملی جوانان 1 - 3 کره جنوبی 1395/08/18 رخدادها
13 تیم ملی جوانان 5 - 6 عربستان 1395/08/06 رخدادها
14 تیم ملی جوانان 2 - 0 ازبکستان 1395/08/03 رخدادها
15 تیم ملی جوانان 1 - 0 یمن 1395/07/29 رخدادها
16 تیم ملی جوانان 0 - 0 ژاپن 1395/07/26 رخدادها
17 تیم ملی جوانان 1 - 1 قطر 1395/07/23 رخدادها
18 تیم ملی جوانان 5 - 1 قزاقستان 1395/06/23 رخدادها
19 تیم ملی جوانان 0 - 2 مکزیک 1395/06/21 رخدادها
20 تیم ملی جوانان 4 - 2 چین 1395/06/19 رخدادها
21 تیم ملی جوانان 1 - 0 سنگاپور 1395/05/02 رخدادها
22 تیم ملی جوانان 6 - 5 ازبکستان 1395/04/30 رخدادها
23 تیم ملی جوانان 2 - 0 سنگاپور 1395/01/09 رخدادها
24 تیم ملی جوانان 1 - 0 سنگاپور 1395/01/07 رخدادها
25 تیم ملی جوانان 2 - 0 کوزو یوگسلاوی 1394/11/10 رخدادها
26 تیم ملی جوانان 0 - 0 دانمارک 1394/11/04 رخدادها
27 تیم ملی جوانان 3 - 1 دانمارک 1394/11/01 رخدادها
28 تیم ملی جوانان 2 - 0 کویت 1394/07/14 رخدادها
29 تیم ملی جوانان 3 - 0 اردن 1394/07/12 رخدادها
30 تیم ملی جوانان 10 - 0 نپال 1394/07/10 رخدادها
31 تیم ملی جوانان 1 - 0 تاجیکستان 1394/06/28 رخدادها
32 تیم ملی جوانان 3 - 2 تاجیکستان 1394/06/25 رخدادها
33 تیم ملی جوانان 1 - 1 عراق 1394/06/03 رخدادها
34 تیم ملی جوانان 2 - 1 سوریه 1394/05/29 رخدادها
35 تیم ملی جوانان 1 - 2 ایتالیا 1394/02/22 رخدادها
36 تیم ملی جوانان 1 - 2 دانمارک 1393/10/23 رخدادها
37 تیم ملی جوانان 3 - 1 قطر 1393/10/22 رخدادها
38 تیم ملی جوانان 1 - 4 ایتالیا 1393/09/26 رخدادها
39 تیم ملی جوانان 2 - 0 میانمار 1393/07/21 رخدادها
40 تیم ملی جوانان 0 - 1 یمن 1393/07/19 رخدادها
41 تیم ملی جوانان 1 - 2 تایلند 1393/07/17 رخدادها
42 تیم ملی جوانان 2 - 1 عراق 1393/07/03 رخدادها
43 تیم ملی جوانان 0 - 2 عراق 1393/07/01 رخدادها
44 تیم ملی جوانان 3 - 2 قطر 1393/06/29 رخدادها
45 تیم ملی جوانان 2 - 1 قطر 1393/06/27 رخدادها
46 تیم ملی جوانان 1 - 3 مکزیک 1393/06/16 رخدادها
47 تیم ملی جوانان 0 - 0 چین 1393/06/14 رخدادها
48 تیم ملی جوانان 6 - 1 مالزی 1393/06/12 رخدادها
49 تیم ملی جوانان 1 - 0 امارات 1393/03/06 رخدادها
50 تیم ملی جوانان 1 - 1 امارات 1393/03/04 رخدادها
51 تیم ملی جوانان 3 - 2 یونان 1392/10/22 رخدادها
52 تیم ملی جوانان 3 - 0 اسلوونی 1392/10/20 رخدادها
53 تیم ملی جوانان 1 - 2 اسلواکی 1392/10/17 رخدادها
54 تیم ملی جوانان 5 - 0 فنلاند 1392/10/15 رخدادها
55 تیم ملی جوانان 3 - 0 بلاروس 1392/10/13 رخدادها
56 تیم ملی جوانان 2 - 0 سن پائولو 1392/09/01 رخدادها
57 تیم ملی جوانان 0 - 5 ایتالیا 1392/08/29 رخدادها
58 تیم ملی جوانان 1 - 0 عربستان 1392/07/20 رخدادها
59 تیم ملی جوانان 6 - 1 لبنان 1392/07/18 رخدادها
60 تیم ملی جوانان 2 - 0 تاجیکستان 1392/07/16 رخدادها
61 تیم ملی جوانان 3 - 1 کویت 1392/07/05 رخدادها
62 تیم ملی جوانان 1 - 0 بلاروس 1392/06/17 رخدادها
63 تیم ملی جوانان 0 - 1 بلاروس 1392/06/14 رخدادها
64 تیم ملی جوانان 5 - 0 لیونگ چین 1392/05/13 رخدادها
65 تیم ملی جوانان 6 - 0 رنجرز 1392/05/12 رخدادها
66 تیم ملی جوانان 9 - 0 مغولستان 1392/05/10 رخدادها
67 تیم ملی جوانان 0 - 1 چیواس مکزیک 1392/05/09 رخدادها
68 تیم ملی جوانان 0 - 2 سائوپائولو 1392/05/07 رخدادها
69 تیم ملی جوانان 1 - 1 کره شمالی 1392/05/06 رخدادها
70 تیم ملی جوانان 1 - 4 کره جنوبی 1391/08/21 رخدادها
71 تیم ملی جوانان 6 - 0 كويت 1391/08/17 رخدادها
72 تیم ملی جوانان 1 - 1 امارات 1391/08/15 رخدادها
73 تیم ملی جوانان 2 - 0 ژاپن 1391/08/13 رخدادها
74 تیم ملی جوانان 2 - 4 ایتالیا 1391/07/26 رخدادها
75 تیم ملی جوانان 2 - 1 ازبکستان 1391/06/18 رخدادها
76 تیم ملی جوانان 4 - 1 استرالیا 1391/06/16 رخدادها
77 تیم ملی جوانان 2 - 1 ازبکستان 1391/06/14 رخدادها
78 تیم ملی جوانان 2 - 1 ویتنام 1391/06/12 رخدادها
79 تیم ملی جوانان 1 - 3 ازبکستان 1391/05/25 رخدادها
80 تیم ملی جوانان 3 - 1 ازبکستان 1391/05/22 رخدادها
81 تیم ملی جوانان 4 - 0 ليتواني 1390/11/08 رخدادها
82 تیم ملی جوانان 3 - 0 مولداوي 1390/11/07 رخدادها
83 تیم ملی جوانان 2 - 5 لتوني 1390/11/05 رخدادها
84 تیم ملی جوانان 5 - 0 تاجيكستان 1390/11/04 رخدادها
85 تیم ملی جوانان 3 - 0 ليتواني 1390/10/20 رخدادها
86 تیم ملی جوانان 0 - 0 بلاروس 1390/10/19 رخدادها
87 تیم ملی جوانان 2 - 0 ازبكستان 1390/08/17 رخدادها
88 تیم ملی جوانان 5 - 0 پاكستان 1390/08/15 رخدادها
89 تیم ملی جوانان 4 - 0 تركمنستان 1390/08/13 رخدادها
90 تیم ملی جوانان 3 - 0 هند 1390/08/11 رخدادها
91 تیم ملی جوانان 0 - 0 عربستان 1300/01/06 رخدادها