• ایران 4 - 0 ژاپن رخدادها 1396/11/22
  • ایران 7 - 1 ازبکستان رخدادها 1396/11/20
  • ایران 9 - 1 تایلند رخدادها 1396/11/19
  • ایران 5 - 3 عراق رخدادها 1396/11/17
  • ایران 11 - 1 چین رخدادها 1396/11/15
  • ایران 14 - 0 میانمار رخدادها 1396/11/13
  • ایران 4 - 1 آذربایجان رخدادها 1396/11/04
  • ایران 3 - 3 آذربایجان رخدادها 1396/11/03

جام ملتهای فوتسال آسیا- چین تایپه گروه C

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 30 4
عراق 6 2 0 1 10 9
چین 3 1 0 2 8 18
میانمار 0 0 0 3 5 22