حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی فوتسال 4 - 0 ژاپن 1396/11/22 رخدادها
2 تیم ملی فوتسال 7 - 1 ازبکستان 1396/11/20 رخدادها
3 تیم ملی فوتسال 9 - 1 تایلند 1396/11/19 رخدادها
4 تیم ملی فوتسال 5 - 3 عراق 1396/11/17 رخدادها
5 تیم ملی فوتسال 11 - 1 چین 1396/11/15 رخدادها
6 تیم ملی فوتسال 14 - 0 میانمار 1396/11/13 رخدادها
7 تیم ملی فوتسال 4 - 1 آذربایجان 1396/11/04 رخدادها
8 تیم ملی فوتسال 3 - 3 آذربایجان 1396/11/03 رخدادها
9 تیم ملی فوتسال 2 - 1 بلاروس 1396/10/25 رخدادها
10 تیم ملی فوتسال 5 - 0 بلاروس 1396/10/24 رخدادها
11 تیم ملی فوتسال 0 - 0 روسیه 1396/09/15 رخدادها
12 تیم ملی فوتسال 2 - 1 قزاقستان 1396/09/13 رخدادها
13 تیم ملی فوتسال 3 - 3 آذربایجان 1396/09/12 رخدادها
14 تیم ملی فوتسال 12 - 2 تاجیکستان 1396/07/25 رخدادها
15 تیم ملی فوتسال 8 - 2 افغانستان 1396/07/23 رخدادها
16 تیم ملی فوتسال 7 - 2 ازبکستان 1396/07/04 رخدادها
17 تیم ملی فوتسال 8 - 2 افغانستان 1396/07/02 رخدادها
18 تیم ملی فوتسال 10 - 4 تایلند 1396/07/01 رخدادها
19 تیم ملی فوتسال 10 - 0 قرقیزستان 1396/06/30 رخدادها
20 تیم ملی فوتسال 7 - 3 اردن 1396/06/28 رخدادها
21 تیم ملی فوتسال 16 - 1 تاهیتی 1396/06/27 رخدادها
22 تیم ملی فوتسال 1 - 1 کرواسی 1396/01/15 رخدادها
23 تیم ملی فوتسال 2 - 4 کرواسی 1396/01/14 رخدادها
24 تیم ملی فوتسال 9 - 3 عراق 1395/12/22 رخدادها
25 تیم ملی فوتسال 3 - 2 عراق 1395/12/21 رخدادها
26 تیم ملی فوتسال 1 - 6 روسیه 1395/09/16 رخدادها
27 تیم ملی فوتسال 6 - 4 روسیه 1395/09/15 رخدادها
28 تیم ملی فوتسال 4 - 3 پرتغال 1395/07/10 رخدادها
29 تیم ملی فوتسال 3 - 4 روسیه 1395/07/07 رخدادها
30 تیم ملی فوتسال 4 - 3 پاراگوئه 1395/07/03 رخدادها
31 تیم ملی فوتسال 7 - 6 برزیل 1395/07/01 رخدادها
32 تیم ملی فوتسال 3 - 3 آذربایجان 1395/06/29 رخدادها
33 تیم ملی فوتسال 5 - 3 مراکش 1395/06/26 رخدادها
34 تیم ملی فوتسال 1 - 5 اسپانیا 1395/06/23 رخدادها
35 تیم ملی فوتسال 6 - 3 ازبکستان 1395/06/08 رخدادها
36 تیم ملی فوتسال 3 - 0 ازبکستان 1395/06/07 رخدادها
37 تیم ملی فوتسال 4 - 2 ژاپن 1395/06/02 رخدادها
38 تیم ملی فوتسال 5 - 7 تایلند 1395/05/31 رخدادها
39 تیم ملی فوتسال 3 - 3 قزاقستان 1395/05/30 رخدادها
40 تیم ملی فوتسال 2 - 1 ازبکستان 1394/12/02 رخدادها
41 تیم ملی فوتسال 13 - 1 ویتنام 1394/11/30 رخدادها
42 تیم ملی فوتسال 7 - 0 قرقیزستان 1394/11/28 رخدادها
43 تیم ملی فوتسال 13 - 2 عراق 1394/11/25 رخدادها
44 تیم ملی فوتسال 7 - 0 چین 1394/11/23 رخدادها
45 تیم ملی فوتسال 6 - 0 اردن 1394/11/21 رخدادها
46 تیم ملی فوتسال 3 - 3 چین 1394/09/29 رخدادها
47 تیم ملی فوتسال 5 - 1 مکزیک 1394/09/28 رخدادها
48 تیم ملی فوتسال 15 - 2 میانمار 1394/09/27 رخدادها
49 تیم ملی فوتسال 3 - 4 برزیل 1394/08/17 رخدادها
50 تیم ملی فوتسال 2 - 0 پاراگوئه 1394/08/16 رخدادها
51 تیم ملی فوتسال 7 - 3 اروگوئه 1394/08/15 رخدادها
52 تیم ملی فوتسال 7 - 0 آنگولا 1394/08/15 رخدادها
53 تیم ملی فوتسال 4 - 1 کلمبیا 1394/08/14 رخدادها
54 تیم ملی فوتسال 2 - 3 ایتالیا 1394/07/29 رخدادها
55 تیم ملی فوتسال 0 - 2 ایتالیا 1394/07/28 رخدادها
56 تیم ملی فوتسال 2 - 2 روسیه 1394/07/19 رخدادها
57 تیم ملی فوتسال 3 - 1 روسیه 1394/07/18 رخدادها
58 تیم ملی فوتسال 2 - 1 اسلوونی 1393/11/22 رخدادها
59 تیم ملی فوتسال 4 - 2 اسلوونی 1393/11/21 رخدادها
60 تیم ملی فوتسال 4 - 1 کرواسی 1393/10/16 رخدادها
61 تیم ملی فوتسال 0 - 0 روسیه 1393/09/11 رخدادها
62 تیم ملی فوتسال 1 - 1 روسیه 1393/09/10 رخدادها
63 تیم ملی فوتسال 10 - 4 گواتمالا 1393/08/25 رخدادها
64 تیم ملی فوتسال 3 - 4 کلمبیا 1393/08/24 رخدادها
65 تیم ملی فوتسال 5 - 1 کاستاریکا 1393/08/24 رخدادها
66 تیم ملی فوتسال 7 - 2 گواتمالا 1393/08/21 رخدادها
67 تیم ملی فوتسال 9 - 1 میانمار 1393/05/02 رخدادها
68 تیم ملی فوتسال 6 - 1 چین 1393/05/01 رخدادها
69 تیم ملی فوتسال 8 - 3 ویتنام 1393/04/31 رخدادها
70 تیم ملی فوتسال 2 - 5 ژاپن 1393/02/20 رخدادها
71 تیم ملی فوتسال 10 - 0 ازبکستان 1393/02/18 رخدادها
72 تیم ملی فوتسال 15 - 4 ویتنام 1393/02/17 رخدادها
73 تیم ملی فوتسال 8 - 1 استرالیا 1393/02/14 رخدادها
74 تیم ملی فوتسال 12 - 0 چین 1393/02/12 رخدادها
75 تیم ملی فوتسال 5 - 1 اندونزی 1393/02/10 رخدادها
76 تیم ملی فوتسال 6 - 2 ازبکستان 1393/01/31 رخدادها
77 تیم ملی فوتسال 6 - 1 ازبکستان 1393/01/30 رخدادها
78 تیم ملی فوتسال 2 - 2 روسیه 1392/09/12 رخدادها
79 تیم ملی فوتسال 6 - 3 روسیه 1392/09/11 رخدادها
80 تیم ملی فوتسال 10 - 0 عراق 1392/09/08 رخدادها
81 تیم ملی فوتسال 6 - 2 پاراگوئه 1392/08/05 رخدادها
82 تیم ملی فوتسال 2 - 4 روسیه 1392/08/04 رخدادها
83 تیم ملی فوتسال 2 - 7 برزیل 1392/08/03 رخدادها
84 تیم ملی فوتسال 3 - 1 ژاپن 1392/08/02 رخدادها
85 تیم ملی فوتسال 2 - 2 آرژانتین 1392/08/01 رخدادها
86 تیم ملی فوتسال 5 - 2 ژاپن 1392/04/15 رخدادها
87 تیم ملی فوتسال 5 - 4 تایلند 1392/04/13 رخدادها
88 تیم ملی فوتسال 8 - 0 چین 1392/04/12 رخدادها
89 تیم ملی فوتسال 12 - 3 عراق 1392/04/10 رخدادها
90 تیم ملی فوتسال 13 - 0 امارات 1392/04/06 رخدادها
91 تیم ملی فوتسال 5 - 2 چین 1392/03/25 رخدادها
92 تیم ملی فوتسال 4 - 3 هلند 1392/03/24 رخدادها
93 تیم ملی فوتسال 5 - 1 روسیه 1392/03/23 رخدادها
94 تیم ملی فوتسال 9 - 3 ازبکستان 1392/03/19 رخدادها
95 تیم ملی فوتسال 6 - 1 ازبکستان 1392/03/18 رخدادها
96 تیم ملی فوتسال 4 - 4 روسیه 1391/12/20 رخدادها
97 تیم ملی فوتسال 2 - 2 روسیه 1391/12/19 رخدادها
98 تیم ملی فوتسال 1 - 2 کلمبیا 1391/08/21 رخدادها
99 تیم ملی فوتسال 4 - 3 پاناما 1391/08/18 رخدادها
100 تیم ملی فوتسال 2 - 1 مراکش 1391/08/15 رخدادها
101 تیم ملی فوتسال 2 - 2 اسپانیا 1391/08/12 رخدادها
102 تیم ملی فوتسال 4 - 0 استرالیا 1391/03/12 رخدادها
103 تیم ملی فوتسال 4 - 5 تايلند 1391/03/10 رخدادها
104 تیم ملی فوتسال 6 - 3 ازبكستان 1391/03/09 رخدادها
105 تیم ملی فوتسال 9 - 0 استرالیا 1391/03/07 رخدادها
106 تیم ملی فوتسال 8 - 0 قطر 1391/03/06 رخدادها
107 تیم ملی فوتسال 14 - 1 کره جنوبی 1391/03/05 رخدادها
108 تیم ملی فوتسال 5 - 0 اردن 1391/02/13 رخدادها
109 تیم ملی فوتسال 7 - 3 عراق 1391/02/12 رخدادها
110 تیم ملی فوتسال 19 - 1 فلسطین 1391/02/10 رخدادها
111 تیم ملی فوتسال 9 - 2 کویت 1391/02/08 رخدادها
112 تیم ملی فوتسال 4 - 1 ازبکستان 1391/01/29 رخدادها
113 تیم ملی فوتسال 2 - 2 ازبکستان 1391/01/27 رخدادها