• ایران 4 - 3 اسپانیا رخدادها 1396/11/09
  • ایران 6 - 3 اوکراین رخدادها 1396/11/08
  • ایران 3 - 2 آذربایجان رخدادها 1396/11/07
  • ایران 4 - 2 روسیه رخدادها 1396/08/13
  • ایران 4 - 6 برزیل رخدادها 1396/08/12
  • ایران 4 - 3 روسیه رخدادها 1396/08/11
  • ایران 4 - 1 مکزیک رخدادها 1396/08/10
  • ایران 5 - 2 پاراگوئه رخدادها 1396/08/09

مسابقات جام بین قاره ای فوتبال ساحلی گروه A

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
برزیل 3 1 0 0 11 3
روسیه 3 1 0 0 6 2
ایران 3 1 0 0 5 2
پرتغال 3 1 0 0 6 4
امارات 0 0 0 1 4 6
پاراگوئه 0 0 0 1 2 5
مکزیک 0 0 0 1 2 6
مصر 0 0 0 1 3 11