حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 5 امریکا 1396/06/23 رخدادها
2 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 5 ژاپن 1396/06/21 رخدادها
3 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 8 چین 1396/06/19 رخدادها
4 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 3 اسلوونی 1396/01/05 رخدادها
5 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 3 روسیه 1396/01/04 رخدادها
6 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 0 اسلوونی 1396/01/02 رخدادها
7 تیم ملی جوانان بانوان 7 - 0 قزاقستان 1395/12/30 رخدادها
8 تیم ملی جوانان بانوان 3 - 2 کرسنودار 1395/12/29 رخدادها
9 تیم ملی جوانان بانوان 2 - 1 اوکراین 1395/12/15 رخدادها
10 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 2 ویتنام 1395/08/16 رخدادها
11 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 1 هند 1395/08/12 رخدادها
12 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 3 ازبکستان 1395/07/26 رخدادها
13 تیم ملی جوانان بانوان 6 - 0 تاجیکستان 1395/07/25 رخدادها
14 تیم ملی جوانان بانوان 4 - 1 قرقیزستان 1395/07/24 رخدادها
15 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 0 تایلند 1395/07/06 رخدادها
16 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 4 تایلند 1395/07/04 رخدادها
17 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 1 چومبوری تایلند 1395/07/02 رخدادها
18 تیم ملی جوانان بانوان 3 - 1 استونی 1394/12/29 رخدادها
19 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 2 کراسنودار 1394/12/27 رخدادها
20 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 4 روسیه 1394/12/26 رخدادها
21 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 2 ژاپن 1394/12/23 رخدادها
22 تیم ملی جوانان بانوان 3 - 4 رومانی 1394/12/22 رخدادها
23 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 4 تایلند 1394/07/04 رخدادها
24 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 7 تایلند 1394/06/01 رخدادها
25 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 9 کره شمالی 1394/05/30 رخدادها
26 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 13 کره جنوبی 1394/05/28 رخدادها
27 تیم ملی جوانان بانوان 6 - 0 فلسطین 1393/08/20 رخدادها
28 تیم ملی جوانان بانوان 4 - 1 سریلانکا 1393/08/18 رخدادها
29 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 3 استونی 1393/01/04 رخدادها
30 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 4 اسلواکی 1393/01/02 رخدادها
31 تیم ملی جوانان بانوان 0 - 1 اوکراین 1392/12/29 رخدادها
32 تیم ملی جوانان بانوان 2 - 0 اردن 1391/09/16 رخدادها
33 تیم ملی جوانان بانوان 3 - 3 تایلند 1391/09/14 رخدادها
34 تیم ملی جوانان بانوان 1 - 1 ازبکستان 1391/09/12 رخدادها
35 تیم ملی جوانان بانوان 2 - 3 اردن 1391/08/01 رخدادها
36 تیم ملی جوانان بانوان 8 - 0 فلسطین 1391/07/29 رخدادها
37 تیم ملی جوانان بانوان 12 - 2 تاجیکستان 1391/07/27 رخدادها