• ایران 5 - 2 ژاپن رخدادها 1397/02/22
  • ایران 5 - 0 ویتنام رخدادها 1397/02/20
  • ایران 4 - 2 چین رخدادها 1397/02/19
  • ایران 9 - 2 ازبکستان رخدادها 1397/02/17
  • ایران 14 - 0 ترکمنستان رخدادها 1397/02/13
  • ایران 2 - 2 اکراین رخدادها 1397/01/28
  • ایران 5 - 2 اکراین رخدادها 1397/01/26
  • ایران 5 - 4 چین رخدادها 1397/01/11

رقابتهای قهرمانی 2018فوتسال آسیا- تایلند گروه D

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 23 4
ازبکستان 3 1 0 1 5 10
ترکمنستان 0 0 0 2 1 17