رقابتهای قهرمانی زیر 19 سال دختران آسیا 2017 گروه D

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ویتنام 6 2 0 0 6 0
ایران 1 0 1 1 1 3
هند 1 0 1 1 1 4