حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی نونهالان 6 - 1 بلاروس 1397/01/27 رخدادها
2 تیم ملی نونهالان 2 - 0 ارمنستان ب 1397/01/25 رخدادها
3 تیم ملی نونهالان 4 - 0 قزاقستان 1397/01/24 رخدادها
4 تیم ملی نونهالان 6 - 0 ارمنستان الف 1397/01/22 رخدادها
5 تیم ملی نونهالان 1 - 0 مقدونیه 1397/01/21 رخدادها
6 تیم ملی نونهالان 4 - 1 افغانستان 1395/03/10 رخدادها
7 تیم ملی نونهالان 3 - 1 هند 1395/03/09 رخدادها
8 تیم ملی نونهالان 5 - 1 قرقیزستان 1395/03/07 رخدادها
9 تیم ملی نونهالان 5 - 2 تاجیکستان 1395/03/06 رخدادها
10 تیم ملی نونهالان 6 - 0 نپال 1395/03/06 رخدادها
11 تیم ملی نونهالان 3 - 0 پاکستان 1394/03/05 رخدادها
12 تیم ملی نونهالان 2 - 2 هند 1394/03/04 رخدادها
13 تیم ملی نونهالان 4 - 0 سریلانکا 1394/03/02 رخدادها
14 تیم ملی نونهالان 3 - 2 تاجیکستان 1394/03/01 رخدادها
15 تیم ملی نونهالان 2 - 3 عراق 1393/05/20 رخدادها
16 تیم ملی نونهالان 1 - 0 عربستان 1393/05/17 رخدادها
17 تیم ملی نونهالان 0 - 1 کره شمالی 1393/05/15 رخدادها
18 تیم ملی نونهالان 4 - 1 تیمور شرقی 1393/05/13 رخدادها
19 تیم ملی نونهالان 3 - 0 امارات 1392/07/07 رخدادها
20 تیم ملی نونهالان 2 - 0 پاکستان 1392/07/05 رخدادها
21 تیم ملی نونهالان 8 - 0 سریلانکا 1392/07/03 رخدادها
22 تیم ملی نونهالان 2 - 1 کویت 1392/06/07 رخدادها
23 تیم ملی نونهالان 2 - 3 قطر 1392/06/04 رخدادها
24 تیم ملی نونهالان 0 - 1 قزاقستان 1392/02/23 رخدادها
25 تیم ملی نونهالان 2 - 0 آذربایجان 1392/02/22 رخدادها
26 تیم ملی نونهالان 0 - 0 گرجستان 1392/02/20 رخدادها
27 تیم ملی نونهالان 3 - 0 بوتافوگو 1392/02/19 رخدادها
28 تیم ملی نونهالان 3 - 1 امارات 1392/01/26 رخدادها
29 تیم ملی نونهالان 4 - 1 امارات 1392/01/24 رخدادها
30 تیم ملی نونهالان 3 - 4 پارتیزان بلگراد 1392/01/12 رخدادها
31 تیم ملی نونهالان 1 - 0 سائولوئیز 1392/01/11 رخدادها
32 تیم ملی نونهالان 5 - 0 فیومه ونتو 1392/01/10 رخدادها
33 تیم ملی نونهالان 0 - 0 وانتا آفلاند 1392/01/09 رخدادها
34 تیم ملی نونهالان 1 - 0 امپولی ایتالیا 1392/01/08 رخدادها