حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی نوجوانان 4 - 0 آذرربایجان 1397/04/19 رخدادها
2 تیم ملی نوجوانان 5 - 1 آذربایجان 1397/04/16 رخدادها
3 تیم ملی نوجوانان 1 - 3 اسپانیا 1396/07/30 رخدادها
4 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 مکزیک 1396/07/25 رخدادها
5 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 کاستاریکا 1396/07/21 رخدادها
6 تیم ملی نوجوانان 4 - 0 آلمان 1396/07/18 رخدادها
7 تیم ملی نوجوانان 3 - 1 گینه 1396/07/15 رخدادها
8 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 مکزیک 1396/07/09 رخدادها
9 تیم ملی نوجوانان 4 - 0 فرانسه 1396/07/07 رخدادها
10 تیم ملی نوجوانان 4 - 0 قرقیزستان 1396/07/02 رخدادها
11 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 افغانستان 1396/06/31 رخدادها
12 تیم ملی نوجوانان 6 - 0 بوتان 1396/06/29 رخدادها
13 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 لبنان 1396/06/27 رخدادها
14 تیم ملی نوجوانان 2 - 2 مجارستان 1396/02/31 رخدادها
15 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 چین 1396/02/29 رخدادها
16 تیم ملی نوجوانان 2 - 3 اسلواکی 1396/02/27 رخدادها
17 تیم ملی نوجوانان 0 - 0 بوتان 1396/01/29 رخدادها
18 تیم ملی نوجوانان 1 - 3 لتونی 1395/11/01 رخدادها
19 تیم ملی نوجوانان 1 - 0 هند 1395/10/28 رخدادها
20 تیم ملی نوجوانان 0 - 1 آذربایجان 1395/10/26 رخدادها
21 تیم ملی نوجوانان 5 - 0 مولداوی 1395/10/24 رخدادها
22 تیم ملی نوجوانان 1 - 1 اسلونی 1395/10/22 رخدادها
23 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 زنیت 1395/10/20 رخدادها
24 تیم ملی نوجوانان 3 - 4 عراق 1395/07/11 رخدادها
25 تیم ملی نوجوانان 6 - 5 کره شمالی 1395/07/08 رخدادها
26 تیم ملی نوجوانان 5 - 0 ویتنام 1395/07/04 رخدادها
27 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 هند 1395/06/31 رخدادها
28 تیم ملی نوجوانان 1 - 1 امارات 1395/06/28 رخدادها
29 تیم ملی نوجوانان 3 - 2 عربستان 1395/06/25 رخدادها
30 تیم ملی نوجوانان 2 - 0 آلبانی 1395/05/22 رخدادها
31 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 تاجیکستان 1395/05/20 رخدادها
32 تیم ملی نوجوانان 10 - 0 روسیه 1395/05/19 رخدادها
33 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 آذربایجان 1395/05/18 رخدادها
34 تیم ملی نوجوانان 1 - 4 ژاپن 1395/02/25 رخدادها
35 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 ازبکستان 1395/02/23 رخدادها
36 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 چین 1395/02/21 رخدادها
37 تیم ملی نوجوانان 6 - 0 ترکمنستان 1394/12/14 رخدادها
38 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 ازبکستان 1394/12/12 رخدادها
39 تیم ملی نوجوانان 0 - 0 ژاپن 1394/12/11 رخدادها
40 تیم ملی نوجوانان 0 - 1 گرجستان 1394/11/03 رخدادها
41 تیم ملی نوجوانان 2 - 4 لیتوانی 1394/11/02 رخدادها
42 تیم ملی نوجوانان 5 - 2 لتونی 1394/10/30 رخدادها
43 تیم ملی نوجوانان 2 - 3 اسلواکی 1394/10/28 رخدادها
44 تیم ملی نوجوانان 1 - 3 بلاروس 1394/10/27 رخدادها
45 تیم ملی نوجوانان 6 - 0 بحرین 1394/06/29 رخدادها
46 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 هند 1394/06/27 رخدادها
47 تیم ملی نوجوانان 3 - 1 لبنان 1394/06/25 رخدادها
48 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 سوریه 1394/06/03 رخدادها
49 تیم ملی نوجوانان 6 - 5 تاجیکستان 1394/01/09 رخدادها
50 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 ازبکستان 1394/01/07 رخدادها
51 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 کیوتوسانگا ژاپن 1394/01/07 رخدادها
52 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 ژاپن 1394/01/06 رخدادها
53 تیم ملی نوجوانان 1 - 0 افعانستان 1394/01/05 رخدادها
54 تیم ملی نوجوانان 6 - 0 چین 1393/11/04 رخدادها
55 تیم ملی نوجوانان 2 - 3 اوکراین 1393/11/02 رخدادها
56 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 لتونی 1393/10/30 رخدادها
57 تیم ملی نوجوانان 0 - 1 گرجستان 1393/10/29 رخدادها
58 تیم ملی نوجوانان 2 - 4 دانمارک 1393/10/23 رخدادها
59 تیم ملی نوجوانان 0 - 1 اسپایر قطر 1393/10/22 رخدادها
60 تیم ملی نوجوانان 0 - 0 کره شمالی 1393/06/23 رخدادها
61 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 سوریه 1393/06/20 رخدادها
62 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 عربستان 1393/06/18 رخدادها
63 تیم ملی نوجوانان 3 - 2 قطر 1393/06/16 رخدادها
64 تیم ملی نوجوانان 1 - 0 زیر17 آذربایجان 1393/03/13 رخدادها
65 تیم ملی نوجوانان 4 - 0 زیر16 آذربایجان 1393/03/09 رخدادها
66 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 قرقیزستان 1393/03/08 رخدادها
67 تیم ملی نوجوانان 0 - 2 اسلواکی 1392/11/06 رخدادها
68 تیم ملی نوجوانان 3 - 1 اینترناسیونال 1392/11/04 رخدادها
69 تیم ملی نوجوانان 0 - 0 اینتراخت 1392/10/30 رخدادها
70 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 اسپورتینگ 1392/10/26 رخدادها
71 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 فرنزیونایتد 1392/10/24 رخدادها
72 تیم ملی نوجوانان 4 - 0 چونبوری تایلند 1392/10/22 رخدادها
73 تیم ملی نوجوانان 1 - 4 نیجریه 1392/08/07 رخدادها
74 تیم ملی نوجوانان 1 - 0 اتریش 1392/08/03 رخدادها
75 تیم ملی نوجوانان 1 - 1 کانادا 1392/07/30 رخدادها
76 تیم ملی نوجوانان 1 - 1 آرژانتین 1392/07/27 رخدادها
77 تیم ملی نوجوانان 1 - 3 مونشن گلادباخ 1392/07/09 رخدادها
78 تیم ملی نوجوانان 3 - 3 فورتنا 1392/07/07 رخدادها
79 تیم ملی نوجوانان 2 - 2 بورسیا دورتمند 1392/07/05 رخدادها
80 تیم ملی نوجوانان 4 - 1 بیله فیلد 1392/07/03 رخدادها
81 تیم ملی نوجوانان 4 - 0 پادربدرن 1392/07/01 رخدادها
82 تیم ملی نوجوانان 1 - 0 ازبکستان 1392/05/31 رخدادها
83 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 ازبکستان 1392/05/29 رخدادها
84 تیم ملی نوجوانان 0 - 2 ازبکستان 1392/05/27 رخدادها
85 تیم ملی نوجوانان 1 - 0 عراق 1392/03/10 رخدادها
86 تیم ملی نوجوانان 2 - 2 عراق 1392/03/08 رخدادها
87 تیم ملی نوجوانان 1 - 5 امارات 1392/02/21 رخدادها
88 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 امارات 1392/02/19 رخدادها
89 تیم ملی نوجوانان 1 - 3 اسلوونی 1391/10/24 رخدادها
90 تیم ملی نوجوانان 0 - 2 ایتالیا 1391/10/22 رخدادها
91 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 فنلاند 1391/10/21 رخدادها
92 تیم ملی نوجوانان 3 - 1 ترکیه 1391/10/19 رخدادها
93 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 قزاقستان 1391/10/17 رخدادها
94 تیم ملی نوجوانان 2 - 3 ازبکستان 1391/07/12 رخدادها
95 تیم ملی نوجوانان 5 - 1 استرالیا 1391/07/09 رخدادها
96 تیم ملی نوجوانان 2 - 1 كويت 1391/07/05 رخدادها
97 تیم ملی نوجوانان 4 - 1 يمن 1391/07/03 رخدادها
98 تیم ملی نوجوانان 3 - 1 لائوس 1391/07/01 رخدادها
99 تیم ملی نوجوانان 2 - 4 ژاپن 1391/04/26 رخدادها
100 تیم ملی نوجوانان 4 - 1 ژاپن 1391/04/22 رخدادها
101 تیم ملی نوجوانان 3 - 1 مجارستان 1391/02/13 رخدادها
102 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 آذربایجان 1391/02/12 رخدادها
103 تیم ملی نوجوانان 5 - 1 گرجستان 1391/02/10 رخدادها
104 تیم ملی نوجوانان 3 - 2 ترکیه 1391/02/09 رخدادها
105 تیم ملی نوجوانان 1 - 1 آذربايجان 1390/12/10 رخدادها
106 تیم ملی نوجوانان 6 - 3 آذربايجان 1390/12/08 رخدادها
107 تیم ملی نوجوانان 3 - 3 ژاپن 1390/10/18 رخدادها
108 تیم ملی نوجوانان 1 - 2 قطر 1390/10/16 رخدادها
109 تیم ملی نوجوانان 3 - 2 امارات 1390/10/14 رخدادها
110 تیم ملی نوجوانان 1 - 1 گرجستان 1390/09/21 رخدادها
111 تیم ملی نوجوانان 0 - 2 گرجستان 1390/09/18 رخدادها
112 تیم ملی نوجوانان 1 - 1 عراق 1390/06/29 رخدادها
113 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 بنگلادش 1390/06/27 رخدادها
114 تیم ملی نوجوانان 3 - 0 قطر 1390/06/23 رخدادها
115 تیم ملی نوجوانان 5 - 0 فلسطين 1390/06/21 رخدادها