نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 15 5 0 0 23 5
تاجیکستان 12 4 0 1 16 6
هند 6 2 0 3 9 9
افغانستان 6 2 0 3 5 9
نپال 6 2 0 3 5 16
قرقیزستان 0 0 0 5 3 17

  • تاجیکستان 2 - 1 هند 1395/03/10
  • ایران 4 - 1 افغانستان 1395/03/10
  • قرقیزستان 1 - 2 نپال 1395/03/10
  • نپال 1 - 4 هند 1395/03/09
  • تاجیکستان 5 - 0 قرقیزستان 1395/03/09
  • هند 1 - 3 ایران 1395/03/09
  • نپال 2 - 1 افغانستان 1395/03/09
  • افغانستان 2 - 0 قرقیزستان 1395/03/07
  • تاجیکستان 4 - 0 نپال 1395/03/07
  • ایران 5 - 1 قرقیزستان 1395/03/07
  • افغانستان 1 - 0 هند 1395/03/07
  • تاجیکستان 2 - 5 ایران 1395/03/06
  • قرقیزستان 1 - 3 هند 1395/03/06
  • ایران 6 - 0 نپال 1395/03/06
  • افغانستان 0 - 3 تاجیکستان 1395/03/06