نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 12 0
تاجیکستان 4 1 1 1 5 5
بوتان 3 1 0 2 3 12
قرقیزستان 1 0 1 2 2 5

  • تاجیکستان 1 - 1 قرقیزستان 1395/02/09
  • بوتان 0 - 7 ایران 1395/02/09
  • بوتان 1 - 4 تاجیکستان 1395/02/08
  • ایران 2 - 0 قرقیزستان 1395/02/08
  • تاجیکستان 0 - 3 ایران 1395/02/07
  • قرقیزستان 1 - 2 بوتان 1395/02/07