نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 10 1
آلمان 6 1 0 2 5 6
گینه 1 0 1 2 4 8
کاستاریکا 1 0 1 2 3 7

  • کاستاریکا 0 - 3 ایران 1396/07/21
  • گینه 1 - 3 آلمان 1396/07/21
  • ایران 4 - 0 آلمان 1396/07/18
  • کاستاریکا 2 - 2 گینه 1396/07/18
  • ایران 3 - 1 گینه 1396/07/15
  • آلمان 2 - 1 کاستاریکا 1396/07/15