نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
بنگلادش 15 5 0 0 26 2
چین تایپه 12 4 0 1 29 8
ایران 9 3 0 2 28 9
قرقیزستان 3 1 0 4 5 30
امارات 1 1 1 3 5 18
سنگاپور 1 0 1 4 3 29

  • قرقیزستان 2 - 1 سنگاپور 1395/06/15
  • ایران 3 - 6 چین تایپه 1395/06/15
  • بنگلادش 4 - 0 امارات 1395/06/15
  • چین تایپه 2 - 4 بنگلادش 1395/06/13
  • امارات 3 - 2 قرقیزستان 1395/06/13
  • سنگاپور 0 - 11 ایران 1395/06/13
  • قرقیزستان 0 - 10 بنگلادش 1395/06/10
  • ایران 5 - 0 امارات 1395/06/10
  • سنگاپور 0 - 9 چین تایپه 1395/06/10
  • بنگلادش 5 - 0 سنگاپور 1395/06/08
  • چین تایپه 5 - 0 امارات 1395/06/08
  • ایران 9 - 0 قرقیزستان 1395/06/08
  • بنگلادش 3 - 0 ایران 1395/06/06
  • امارات 2 - 2 سنگاپور 1395/06/06
  • چین تایپه 7 - 1 قرقیزستان 1395/06/06