نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 6 2 0 0 20 4
تاجیکستان 3 1 0 1 6 15
افغانستان 0 0 0 2 5 12

    • ایران 12 - 2 تاجیکستان 1396/07/25
    • افغانستان 2 - 8 ایران 1396/07/23