نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ازبکستان 9 3 0 0 22 6
قرقیزستان 6 2 0 1 13 7
ترکمنستان 3 0 0 2 14 12
نپال 0 0 0 3 4 28

  • ترکمنستان 9 - 3 نپال 1396/07/25
  • ازبکستان 4 - 3 قرقیزستان 1396/07/25
  • تاجیکستان 4 - 0 افغانستان 1396/07/24
  • ترکمنستان 2 - 4 ازبکستان 1396/07/24
  • نپال 0 - 5 قرقیزستان 1396/07/24
  • قرقیزستان 5 - 3 ترکمنستان 1396/07/23
  • ازبکستان 14 - 1 نپال 1396/07/23