نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 47 8
اردن 6 2 0 1 13 8
قرقیزستان 3 1 0 2 5 19
تاهیتی 0 0 0 3 3 23