نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
تایلند 9 3 0 0 11 3
قرقیزستان 6 2 0 1 5 4
امارات 3 1 0 2 6 8
ترکمنستان 0 0 0 3 3 10

  • امارات 2 - 4 تایلند 1391/03/07
  • قرقیزستان 2 - 1 ترکمنستان 1391/03/07
  • قرقیزستان 3 - 1 امارات 1391/03/06
  • ترکمنستان 1 - 5 تایلند 1391/03/06
  • تایلند 2 - 0 قرقیزستان 1391/03/05
  • امارات 3 - 1 ترکمنستان 1391/03/05