نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 12 4 0 0 40 6
اردن 7 2 1 0 18 15
کویت 4 1 1 2 14 21
عراق 3 1 0 3 19 23
فلسطین 0 0 0 4 10 36

  • ایران 5 - 0 اردن 1391/02/13
  • عراق 7 - 4 فلسطین 1391/02/13
  • کویت 4 - 3 فلسطین 1391/02/12
  • ایران 7 - 3 عراق 1391/02/12
  • اردن 4 - 4 کویت 1391/02/10
  • ایران 19 - 1 فلسطین 1391/02/10
  • اردن 6 - 2 فلسطین 1391/02/09
  • عراق 5 - 4 کویت 1391/02/09
  • اردن 8 - 4 عراق 1391/02/08
  • ایران 9 - 2 کویت 1391/02/08