نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ازبکستان 7 2 1 0 7 3
ژاپن 6 2 0 1 17 2
قرقیزستان 4 1 1 1 6 7
کره جنوبی 0 0 0 3 1 19

  • ژاپن 4 - 0 قرقیزستان 1393/02/15
  • ازبکستان 3 - 0 کره جنوبی 1393/02/15
  • ازبکستان 2 - 1 ژاپن 1393/02/13
  • کره جنوبی 1 - 4 قرقیزستان 1393/02/13
  • قرقیزستان 2 - 2 ازبکستان 1393/02/11
  • ژاپن 12 - 0 کره جنوبی 1393/02/11