نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
تایلند 7 2 1 0 15 6
لبنان 4 1 1 1 12 13
مالزی 3 1 0 2 8 11
چین تایپه 3 1 0 2 10 15

  • تایلند 3 - 3 لبنان 1393/02/15
  • چین تایپه 3 - 2 مالزی 1393/02/15
  • چین تایپه 2 - 5 تایلند 1393/02/13
  • مالزی 5 - 1 لبنان 1393/02/13
  • لبنان 8 - 5 چین تایپه 1393/02/11
  • تایلند 7 - 1 مالزی 1393/02/11